ROSE

Drewniana pamiątka zaprojektowana z okazji 500-lecia reformacji ewangelickiej.

Pamiątka konfirmacyjna powstała podczas praktyk w firmie PILCH
w Ustroniu. Jego celem jest edukacja młodzieży w wieku gimnazjalnym –
każdy  „płatek” zawiera treść jednego z czterech filarów wiary luterańskiej
i jego objaśnienie w języku polskim. Piąty – ostatni płatek zadrukowany jest treścią 62 tezy Marcina Lutra – uznawanej za najważniejszą. Wszystkie płatki są połączone z podstawką gadżetu za pomocą magnesów.

Całość tworzy po złożeniu Różę Lutra – symbol który został wprowadzony
do użytku przez reformatora.

Projekt: Wojciech Biegus
Współpraca: PHU PILCH, Ustroń